Your address will show here +12 34 56 78

OR NBR 80, zwart

Beschrijving
Productgroep: OR O-ringen

Kleur standaard materiaal
NBR 80, zwart

Toleranties
Afmetingstoleranties volgens DIN 3601-1, industrieklasse B.
Oppervlakteafwijkingen volgens DIN ISO 3601-3, type kenmerk N

Voor specifieke toepassingen kunnen de toegestane afmetingstoleranties beperkt worden tot industrieklasse A en de oppervlakteafwijkingen tot type kenmerk S.

Bedrijfsparameters
Temperatuur NBR: -30 °C too +100 °C

Functie
O-Ringen zijn gesloten kringvormige afdichtingen, waarvan de werking berust op de vervorming van de doorsnede. O-ringen worden eindloos geproduceerd van elastomeer materialen, zoals NBR, FKM (Viton), EPDM enz., door vulkanisering in matrijzen. De eenvoudige vorm en de betrouwbaarheid van de afdichtingfunctie van O-ringen is geniaal. O-ringen zijn daarom de meest gebruikte afdichting. De economische fabricage en de ongecompliceerde montage maken de O-ringen onovertroffen. De beschrijving van de O-ringen bestaat uit de afmetingen van de binnendiameter en de snoerdikte in mm met de materiaalaanduiding en de hardheid ervan.

Toepassingsgebieden
O-ringen worden hoofdzakelijk toegepast als afdichting van niet bewegende machine- en installatieonderdelen (statische toepassing) tegen vloeibare en gasvormige media, bijv. flens- en dekseldichtingen, schroefverbinding van buizen en cilinderkop en –bodem bij hydraulische cilinders. Onder bepaalde voorwaarden kunnen O-ringen ook worden toegepast bij heen- en weergaande en roterende bewegingen (dynamische toepassing). Bij een vakkundige en goed geconstrueerde uitvoering van de inbouwruimte en juiste materiaalkeuze kan druk tot 1000 bar worden afgedicht. Eventueel dienen steunringen te worden gebruikt. O-ringen worden in talrijke branches gebruikt, zoals bijv. in de hydrauliek, pneumatiek, vacuümtoepassingen, armaturenindustrie, automobielindustrie als ook in de machine- en installatiebouw.  

Inbouwruimten
De inbouwruimten (groeven) voor O-ringen dienen , indien mogelijk, rechthoekig te worden ingestoken en zorgvuldig te worden bewerkt. Braam, krassen en kerven moeten worden vermeden. De afmetingen voor de vereiste groefdiepte en –breedte zijn afhankelijk van de toepassingssituatie en de snoersterkte.  Constructietips en tabellen met afmetingen vindt u in onze catalogus O-ringen. Om de montage te vergemakkelijken kunnen wij u op verzoek diverse oppervlaktebehandelingen aanbieden.

Keuze van groefdiepte en -breedte
Om een goede dichtfunctie te bereiken dient u O-ringen met een zo groot mogelijke snoersterkte te kiezen. De te kiezen hardheid van het O-ring-materiaal is afhankelijk van de druk, de spleetgrootte, de manier van afdichten (statisch/dynamisch) en de oppervlaktekwaliteit van de machineonderdelen. Voor standaard toepassingen adviseren wij bij de keuze van het materiaal een hardheid van 70 Shore A. Verder dient u te letten  op de juiste voorspanning, rek of stuik en groefvulling.  
 
Geschiktheid m.b.t. media

NBR
NBR is het meest gebruikte materiaal voor O-ringen wegens de goede mechanische eigenschappen  ervan en bestendigheid tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie. Deze eigenschappen worden grotendeels bepaald door het acrylnitril -gehalte (ACN tussen 18% en 50%). Een laag ACN-gehalte leidt tot een goede flexibiliteit bij koudetemperatuur maar beperkte bestendigheid tegen oliën en motorbrandstoffen; bij een stijgend ACN-gehalte neemt de flexibiliteit bij koudetemperatuur af en de bestendigheid tegen olie en motorbrandstof toe. Het NBR-standaard materiaal van Dichtomatik voor O-ringen heeft een gemiddeld ACN-gehalte waardoor een breed toepassingsgebied afgedekt wordt. 

Dit materiaal bezit goede mechanisch technologische waarden, bv. een hoge slijtvastheid , laat weinig gas door en is goed bestand tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie, hydrauliek oliën H, H-L, H-LP, moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFA, HFB, HFC, alifatische koolwaterstoffen, silicone oliën en vetten, water tot ca. 80°C. NBR is over het algemeen niet bestand tegen aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, motorbrandstoffen met een hoog aromatengehalte, polaire oplossingsmiddelen, remvloeistoffen op glycolbasis en de moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFD. NBR is minder bestand tegen ozon, weersgesteldheid en veroudering. In verreweg de meeste toepassingen heeft dat echter geen nadelige uitwerking.

Montage
Bij de montage dient elke vorm van beschadiging van de O-ring te worden vermeden, omdat zich anders lekkages kunnen voordoen. Bovendien dient men de volgende adviezen in acht te nemen:
– De O-ring mag niet tot aan de rekgrens worden uitgerekt
– De kanten moeten braamvrij zijn, ronde gedeelten en schuine kanten moeten naadloos worden aangebracht
– Stof, vuil, metalen splinters en andere deeltjes moeten worden verwijderd
– Scherpe punten van de schroefdraad en inbouwruimten voor andere a fdichtingen en geleidingselementen dienen met behulp van een montagehuls te worden bedekt
– Montageoppervlakten en O-ringen dienen van een geschikt vet te worden voorzien
– Het verwarmen in olie of heet water tot ca. 80°C maakt elastomeren buigzamer. De O-ring kan daardoor gemakkelijker opgerekt worden voor de montage
– Eventueel montagegereedschap zoals montagedoornen- of hulzen dienen uit zacht materiaal (bijvoorbeeld POM) te bestaan en geen scherpe kanten te hebben
– De O-ring mag niet over de montageoppervlaktes worden gerold. Bij het monteren in de groef mag de O-ring niet verdraaien

O-ring Calculator


Bereken hier de lengte van de O-ring:
Bereken hier de diameter van de O-ring: