Your address will show here +12 34 56 78

OR EPDM 70 peroxide

Beschrijving
Productgroep: OR O-ringen

Kleur standaard materiaal
EPDM 70, zwart

Toleranties
Volgens DIN 3771 / ISO 3601

Bedrijfsparameters
Temperatuur EPDM 70 peroxide: -50 °C tot +150 °C

Functie
O-Ringen zijn gesloten kringvormige afdichtingen, waarvan de werking berust op de vervorming van de doorsnede. O-ringen worden eindloos geproduceerd van elastomeer materialen, zoals NBR, FKM (Viton), EPDM enz., door vulkanisering in matrijzen. De eenvoudige vorm en de betrouwbaarheid van de afdichtingfunctie van O-ringen is geniaal. O-ringen zijn daarom de meest gebruikte afdichting. De economische fabricage en de ongecompliceerde montage maken de O-ringen onovertroffen. De beschrijving van de O-ringen bestaat uit de afmetingen van de binnendiameter en de snoerdikte in mm met de materiaalaanduiding en de hardheid ervan.

Toepassingsgebieden
O-ringen worden hoofdzakelijk toegepast als afdichting van niet bewegende machine- en installatieonderdelen (statische toepassing) tegen vloeibare en gasvormige media, bijv. flens- en dekseldichtingen, schroefverbinding van buizen en cilinderkop en –bodem bij hydraulische cilinders. Onder bepaalde voorwaarden kunnen O-ringen ook worden toegepast bij heen- en weergaande en roterende bewegingen (dynamische toepassing). Bij een vakkundige en goed geconstrueerde uitvoering van de inbouwruimte en juiste materiaalkeuze kan druk tot 1000 bar worden afgedicht. Eventueel dienen steunringen te worden gebruikt. O-ringen worden in talrijke branches gebruikt, zoals bijv. in de hydrauliek, pneumatiek, vacuümtoepassingen, armaturenindustrie, automobielindustrie als ook in de machine- en installatiebouw.  

Inbouwruimten
De inbouwruimten (groeven) voor O-ringen dienen , indien mogelijk, rechthoekig te worden ingestoken en zorgvuldig te worden bewerkt. Braam, krassen en kerven moeten worden vermeden. De afmetingen voor de vereiste groefdiepte en –breedte zijn afhankelijk van de toepassingssituatie en de snoersterkte.  Constructietips en tabellen met afmetingen vindt u in onze catalogus O-ringen. Om de montage te vergemakkelijken kunnen wij u op verzoek diverse oppervlaktebehandelingen aanbieden.

Keuze van groefdiepte en -breedte
Om een goede dichtfunctie te bereiken dient u O-ringen met een zo groot mogelijke snoersterkte te kiezen. De te kiezen hardheid van het O-ring-materiaal is afhankelijk van de druk, de spleetgrootte, de manier van afdichten (statisch/dynamisch) en de oppervlaktekwaliteit van de machineonderdelen. Voor standaard toepassingen adviseren wij bij de keuze van het materiaal een hardheid van 70 Shore A. Verder dient u te letten  op de juiste voorspanning, rek of stuik en groefvulling.  
 
Geschiktheid m.b.t. media

EPDM
EPDM-materialen zijn in de regel goed bestand tegen heet water, waterdamp, veroudering en chemicaliën en maken vele thermische toepassingen mogelijk. Zij worden onderverdeeld in met zwavel en peroxide gevulkaniseerde typen, waarbij de peroxide mengsels thermisch hoger belast kunnen worden en een duidelijk geringere vervormingsrest vertonen. EPDM is goed bestand tegen heet water en waterdamp, wasmiddel-, natron- en kalilogen, silicone oliën en vetten, vele polaire oplossingsmiddelen, vele verdunde zuren en chemicaliën. Bij remvloeistoffen op glycolbasis moeten speciale compounds worden toegepast. EPDM-materialen zijn absoluut niet bestand tegen producten op basis van minerale olie (smeeroliën, motorbrandstoffen). Toegestane temperaturen liggen tussen –45°C tot +130°C (–50°C tot +150°C bij peroxide mengsels)

Montage
Bij de montage dient elke vorm van beschadiging van de O-ring te worden vermeden, omdat zich anders lekkages kunnen voordoen. Bovendien dient men de volgende adviezen in acht te nemen:
– De O-ring mag niet tot aan de rekgrens worden uitgerekt
– De kanten moeten braamvrij zijn, ronde gedeelten en schuine kanten moeten naadloos worden aangebracht
– Stof, vuil, metalen splinters en andere deeltjes moeten worden verwijderd 
– Scherpe punten van de schroefdraad en inbouwruimten voor andere afdichtingen en geleidingselementen dienen met behulp van een montagehuls te worden bedekt
– Montageoppervlakten en O-ringen dienen van een geschikt vet te worden voorzien
– Het verwarmen in olie of heet water tot ca. 80°C maakt elastomeren buigzamer. De O-ring kan daardoor gemakkelijker opgerekt worden voor de montage
– Eventueel montagegereedschap zoals montagedoornen- of hulzen dienen uit zacht materiaal (bijvoorbeeld POM) te bestaan en geen scherpe kanten te hebben
– De O-ring mag niet over de montageoppervlaktes worden gerold. Bij het monteren in de groef mag de O-ring niet verdraaien

O-ring Calculator


Bereken hier de lengte van de O-ring:
Bereken hier de diameter van de O-ring: