Your address will show here +12 34 56 78

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en willen dat u zich comfortabel en veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften van het land waar het verantwoordelijke kantoor zich bevindt. Deze verklaring inzake gegevensbescherming, is alleen van toepassing op de website van Dichtomatik B.V. en de hoofddomeinen Dichtomatik.de en Dichtomatik.com, niet voor websites waarnaar koppelingen kunnen worden verstrekt. De websites van Dichtomatik kunnen links bevatten naar websites van andere bedrijven waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Het doel, de reikwijdte van de gegevensverzameling en verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectieve aanbieder. Voor meer informatie hierover, gelieve hun gegevensbeschermingsinformatie te raadplegen. Laatste update: 9 mei 2018
 
1. Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens
 (1) Hierop volgend informeren wij over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk identificeerbaar zijn voor u, zoals uw naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. (2) De verantwoordelijke overeenkomstig Art 4. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Dichtomatik B.V. Benjamin Franklinstraat 6 8013 NC Zwolle Nederland Phone: +31 38 46 016 06 Fax: +31 38 46 719 00 Email: mail@dichtomatik.nl U kunt onze Functionaris voor de Gegevensbescherming bereiken via: legitimis group GmbH Dellbrücker Straße 116 51469 Bergisch Gladbach Duitsland datenschutz-fst@legitimis.com Tel.: +49 2202 28 941-0 (3) Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier, zullen de gegevens die u verstrekt (uw e-mailadres en eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context zijn geplaatst nadat opslag niet langer nodig is, of we beperken de verwerking als wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn. (4) Als we gebruik maken van gecontracteerde serviceproviders of uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen we u in detail informeren over de respectieve processen hieronder. Wij specificeren ook de gedefinieerde criteria voor de opslagperiode.
 
2. Uw rechten
 (1) U heeft de volgende rechten tegenover ons, met betrekking tot persoonlijke gegevens over u: • Het recht op informatie • Het recht op correctie of verwijdering • Het recht op beperking van verwerking • Het recht om zich tegen verwerking te verzetten • Het recht op overdracht van de gegevens (2) U heeft ook het recht om te klagen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. (1) Wanneer u de website alleen gebruikt voor informatiedoeleinden, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, wat technisch noodzakelijk is voor ons om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen. (legal basis is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR): • Het IP-adres • De datum en tijd van het verzoek • Het verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT) • De inhoud van het verzoek (specifieke pagina) • De toegangsstatus / HTTP-statuscode • De hoeveelheid gegevens die in elk geval wordt overgedragen • De website waar het verzoek vandaan komt • De browser • Het besturingssysteem en de interface • De taal en de versie van de browsersoftware (2) Naast de bovengenoemde gegevens, worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in de browser die u gebruikt waardoor dit bij gebruik van de website wordt meegestuurd. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze helpen het internet gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.
 
4. Andere functies en aanbiedingen op onze website
(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten waar u, als u daar interesse in heeft, gebruik van kunt maken. Hiervoor moet u verdere persoonlijke gegevens verstrekken die we gebruiken om de betreffende service te leveren en waarop bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn. (2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe serviceproviders om uw gegevens te verwerken. Deze zijn met zorg geselecteerd en aangesteld door ons en zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. (3) Verder kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden overdragen als we deelnemen aan promoties, wedstrijden, het sluiten van contracten of soortgelijke diensten samen met partners. Voor meer informatie kunt u uw persoonlijke gegevens opgeven. (4) Als onze dienstverleners of partners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zullen wij u in de beschrijving van de aanbieding hierover verder informeren.
 
5. Bezwaar tegen of intrekking van de verwerking van uw gegevens
(1) Als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u dit op elk moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloed de toelaatbaarheid van het verwerken van uw persoonlijke gegevens nadat u deze aan ons heeft gegeven. (2) Als we de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren op het afwegen van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als verwerking niet noodzakelijk is, met name om een contract met u te sluiten, dat door ons wordt beschreven in de volgende beschrijving van de functies. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar, vragen wij u om uitleg met de reden waarom wij uw persoonsgegevens niet moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar, zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen of u wijzen op onze op onze beweegredenen die bescherming verdienen, op basis waarvan wij uw gegevens zullen blijven verwerken. (3) If we base the processing of your personal data on the weighing of interests, you may object to processing. This is the case if processing is not necessary, in particular to fulfil a contract with you, which is described by us in the following description of the functions. When exercising such an objection, we ask that you explain the reasons why we should not process your personal data as we have done. In the event of your justified objection, we will examine the situation and either stop or adjust data processing or point out to you our compelling reasons worthy of protection, on the basis of which we will continue processing your data. (4) U kunt natuurlijk op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: mail@dichtomatik.nl
 
6. Nieuwsbrief
(1) Met uw toestemming kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De goederen en diensten waarmee wordt geadverteerd, worden vermeld in de akkoordverklaring. (2) Om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de zgn. double opt-in procedure. Dit betekent dat we u een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres nadat u zich heeft geregistreerd, waarin we u vragen te bevestigingen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u bevestigt dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen, dan bewaren wij uw e-mailadres totdat u zich weer afmeldt voor onze nieuwsberichten. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen als doel u de nieuwsbrief te sturen. Verder slaan we uw IP-adressen en de tijden van het registreren en bevestigen op om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. (3) De volgende velden zijn verplicht voor het verzenden van de nieuwsbrief: naam, achternaam, bedrijf, e-mailadres en taal. Nadat wij uw bevestiging hebben ontvangen, bewaren wij deze gegevens om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Uw invoer in de velden “bedrijf” en “achternaam”, helpt ons om duplicaten in het systeem te voorkomen. The legal basis is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a GDPR. (4) U kunt te allen tijde uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw abonnement opzeggen door te klikken op de link in de elke nieuwsbrief e-mail of u kunt een mail sturen naar mail@dichtomatik.nl.